Vår historia

År 2010 funderade tre friluftsentusiaster i Uleåborg, Finland på hur man kan hålla sig bekvämt varm under vinterns utomhusaktiviteter utan tjocka och klumpiga vinterkläder. De funderade också på hur det skulle vara möjligt att undvika den frekventa tillägg och minskning av kläder under vinterns fluktuerande väderförhållanden. Som ett resultat av trions överläggningar föddes Nevercold International. NEVERCOLDs produkter inkluderar elektroniska värmekläder och engångshand- och tåvärmare.

Elektroniska NEVERCOLD termokläder och hand- och tåvärmare tillför mer värmeenergi till kroppen när kroppens egen värmeproduktion inte räcker till. Traditionella vinterkläder, å andra sidan, tillför ingen extra värme till kroppen alls, utan bromsar bara borttagningen av befintlig värme från kroppen. Med andra ord, traditionella vinterkläder isolerar bara, men NEVERCOLD värmer verkligen.

Funktionsprincipen för NEVERCOLD-produkter är baserad på långsiktiga forskningsresultat av modern köldfysiologi. Uleåborg, NEVERCOLDs hemstad, har länge varit ett av världens ledande forskningscentra för köldfysiologi.

Försäljningen av NEVERCOLD-produkter startade i Finland, men expanderade snabbt även till internationella marknader. För närvarande säljs NEVERCOLD-produkter för både professionellt och fritidsbruk i många specialbutiker och nätbutiker i Finland, Sverige, Norge och Danmark.